Què fem?

OFERIM SOLUCIONS

A i-LabSo ens adrecem a les organitzacions públiques i privades i oferim solucions per:

 • Facilitar el procés de presa de decisions estratègiques.
 • Connectar les organitzacions amb el seu entorn.
 • Crear els espais interns per afavorir l’intercanvi i la detecció d’idees.
 • Incrementar el coneixement sobre les persones que componen una organització

ELS NOSTRES SERVEIS

Els nostres serveis s’agrupen en tres grans àrees:

Tractament i anàlisis de dades

 • Donar forma i sentit a les dades:
  • Anàlisi de dades
  • Generació d’informes
  • Disseny d’indicadors per l’avaluació
  • Gestió de base de dades.
 • Ordenar i representar la informació:
  • Elaboració d’infografies
  • Mapificació de la informació
  • Anàlisis relacional

Estudis d’opinió

 • Conèixer amb profunditat els actors:
  • Estudis d’opinió
  • Consultes per conèixer els perfils de les persones i organitzacions sòcies, consumidores, treballadores, afiliades, etc.

Foment de la participació i presa de decisions

 • Possibilitar la rendició de comptes:
  • Avaluació de programes
  • Valoració de cursos
  • Tancaments de mandats
 • Implementar consultes en profunditat:
  • Processos participatius per facilitar l’elaboració de plans estratègics
  • Pressupostos participatius
  • Plans d’actuació
  • Modificació d’estatuts i normatives, etc.
 • Realitzar consultes ràpides:
  • Processos participatius per a propostes de plans de formació
  • Canvi d’imatge corporativa
  • Generació de propostes a problemes concrets, etc.